Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku zaprasza na zdalne posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych, które odbędzie się w dniu 24 marca 2023 r. o godz. 09.00 poprzez aplikację MS Teams. Poniżej dane do połączenia:

Na posiedzeniu zostanie rozpatrzone:

Opracowanie Koncepcji Programowej w ramach zadania pod nazwą: „Budowa drogi krajowej Nr 8 na odcinku Sztabin – węzeł Augustów z obwodnicą Białobrzeg o długości ok. 17,92 km, z podziałem na pododcinki: koniec obw. Sztabina – początek obw. Białobrzeg oraz obwodnica Białobrzeg – węzeł Augustów”,

Materiały ZOPI

Legenda

Orientacja

Profile