Opracowanie Koncepcji Programowej w ramach zadania pod nazwą: „Budowa drogi krajowej Nr 8 na odcinku Sztabin – węzeł Augustów z obwodnicą Białobrzeg o długości ok. 17,92 km, z podziałem na pododcinki: koniec obw. Sztabina – początek obw. Białobrzeg oraz obwodnica Białobrzeg – węzeł Augustów” z dnia 10.08.2023r.

Materiały KOPI

Profile