Etap II: Opracowanie Projektu Robót Geologicznych wraz z Programem i Raportem z Badań Geofizycznych

 • Projekt Robót Geologicznych – przekazanie materiałów do odbioru 01.02.2022
 • Program i Raport z Badań Geofizycznych – pododc. Sztabin – Białobrzegi – przekazanie materiałów do odbioru 10.12.2022
 • Program i Raport z Badań Geofizycznych – pododc. obw. m. Białobrzegi – przekazanie materiałów do odbioru 10.12.2022

Etap III: Materiały do Audytu BRD wraz z analizą i prognozą ruchu

 • Analiza i prognoza ruchu
 • Materiały do audytu BRD – przekrój 1×2

Przekazanie materiałów do odbioru 04.03.2022

Etap IV: Opracowania geologiczne i geotechniczne

 • Dokumentacja geologiczno-inżynierska – pododc. Sztabin – Białobrzegi
 • Dokumentacja geologiczno-inżynierska – pododc. obw. m. Białobrzegi
 • Dokumentacja hydrogeologiczna – pododc. Sztabin – Białobrzegi
 • Dokumentacja hydrogeologiczna – pododc. obw. m. Białobrzegi

Przekazanie materiałów do odbioru 10.12.2022

Etap V: Koncepcja Programowa (po poprawkach z Audytu BRD) wraz z mapą do celów projektowych

 • Mapa do celów projektowych
 • Koncepcja Programowa – przekrój 1×2 pododc. obw. m. Białobrzegi

Przekazanie materiałów do odbioru 09.02.2023

Procedura ZOPI/KOPI – ok. 5 miesięcy od odbioru etapu V

Spotkanie KOPI odbyło się w dniu 10.08.2023r., na którym w wyniku przeanalizowania zaprezentowanych rozwiązań oraz dyskusji na posiedzeniu przyjęto ostateczne ustalenia.