W związku przejścia obwodnicy miejscowości Białobrzeg nad zabytkiem jakim jest Kanał Augustowski opracowano ekspertyzę wpływu eksploatacji i budowy tej inwestycji. Uzyskała ona akceptację przez Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku w dniu 28.12.2022r