W ramach Koncepcji Programowej została sporządzona Mapa do celów projektowych. Uzyskała ona protokół weryfikacji zgłoszonych prac geodezyjnych z wynikiem pozytywnym w dniu 24.01.2023