Po uzyskaniu zatwierdzenia Projektu Robót Geologicznych przez Marszałka Województwa Podlaskiego i zakończeniu badań w terenie opracowano docelowo Dokumentację Geologiczno – Inżynierską dla pododc. obw. m. Białobrzegi. Uzyskała ona decyzję zatwierdzającą w dniu 16.12.2022r.