• Wykonawca złożył do Zamawiającego Program Badań Geofizycznych na pododcinki Sztabin – Białobrzegi oraz
  • obw. m. Białobrzegi w dniu 10.11.2021.
  • Zamawiający zaakceptował Program Badań Geofizycznych w dniu 20.01.2022
  • Wykonawca rozpoczął badania geofizyczne w terenie
  • Wykonawca przekazał raport z badań geofizycznych w dniu 22.11.2022
  • Zamawiający zaakceptował raport z badań geofizycznych w dniu 07.12.2022