Po uzyskaniu zatwierdzenia Projektu Robót Geologicznych przez Marszałka Województwa Podlaskiego i zakończeniu badań w terenie opracowano docelowo Dokumentację Hydrogeologiczną dla pododc. obw. m. Białobrzegi. Uzyskała ona decyzję zatwierdzającą w dniu 02.12.2022r.