Po uzyskaniu zatwierdzenia Projektu Robót Geologicznych przez Marszałka Województwa Podlaskiego i zakończeniu badań w terenie opracowano docelowo Dokumentację Geologiczno – Inżynierską dla pododc. Sztabin – Białobrzegi. Uzyskała ona akceptację przez Zamawiającego w dniu 20.02.2023r. Na chwilę obecną proceduje się wydanie decyzji zatwierdzającej.