Po uzyskaniu zatwierdzenia Projektu Robót Geologicznych przez Marszałka Województwa Podlaskiego i zakończeniu badań w terenie opracowano docelowo Dokumentację Hydrogeologiczną dla pododc. Sztabin – Białobrzegi. Uzyskała ona decyzję zatwierdzającą w dniu 06.02.2023r.