Spotkanie odbyło się w dniu 25.05.2022r. w Szkole Podstawowej w Białobrzegach i miało przebieg żywej dyskusji. Po przedstawieniu prezentacji multimedialnej, omówieniu wszelkich aspektów technicznych projektowanej obwodnicy oraz uruchomieniu wizualizacji przez Wykonawcę przyszedł czas na zadawanie pytań wygłaszanie opinii i udzielanie odpowiedzi na wszelkie spory i niewyjaśnione kwestie lub nieujęte w prezentacji zagadnienia. Wszyscy goście po spotkaniu mogli zabrać ze sobą ulotki i plakaty oraz wydrukowane formularze opinii aby w terminie do 15.06.2022r. udzielić dodatkowych ocen, opinii bądź zadać pytania.